Disclaimer


Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan Wolter Koops geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op de website kan zonder nadere kennisgeving gewijzigd worden. Dit kan betekenen dat de website en/of de achterliggende applicaties tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wolter Koops aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (direct of indirect) op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van het gebruik van de op de website aanwezige informatie waaronder de eventuele links naar websites van derde partijen. 

2015 Wolter Koops

Central information:
Netherlands: +31 (0)36 521 98 00
Germany: +49 (0)39205 - 453990
info@wolterkoops.com